ဒါရိုက်တာအဖွဲဝင်မျာ:

မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ် လီမီတက်

ဒါရိုက်တာ အဖွဲ ဝင်များက စည်းမျဉ်း ၊ သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်းပါ တာဝန်များအတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံသားဘဏ်၏ ဦးတည်ချက်နှင့် လမ်းညွှန်မှု များအား
ဖော်ဆောင်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့မှချမှတ် ထားသည့် နည်းဗျူဟာများ အတိုင်း ၎င်းတို့၏ လမ်းညွှန်မှု ဝေဖန်ကြီးကြပ်မှု ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ် သည် ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာ၊ ကျင့်ဝတ်မှန်ကန်စွာ နှင့် တာ ဝန်ယူမှု ရှိသည့်ဂုဏ်သိက္ခာ ပြည့်ဝသည့်ဘဏ်တစ်ခု ဖြစ်စေ ရန် ဆောင်ရွက်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။

ဦးတိုးအောင်မြင့်
ဦးတိုးအောင်မြင့် ဥက္ကဋ္ဌ-BOD
ဦးစိုးနိုင်(ခ)ဦးကိုကိုကြီး
ဦးစိုးနိုင်(ခ)ဦးကိုကိုကြီး ဒါရိုက်တာ
 ဦးလှဦး
ဦးလှဦး ဒါရိုက်တာ
ဦးထွန်းလွင်
ဦးထွန်းလွင် ဒါရိုက်တာ
ဦးအုန်းဆိုင်
ဦးအုန်းဆိုင် ဒါရိုက်တာ
ဦးအောင်အောင်
ဦးအောင်အောင် ဒါရိုက်တာ
ဒေါ်မိုးမိုး
ဒေါ်မိုးမိုး ဒါရိုက်တာ
ဒေါ်အေးစန္ဒာလွင်
ဒေါ်အေးစန္ဒာလွင် ဒါရိုက်တာ
ဦးဇေယျသူရမွန်
ဦးဇေယျသူရမွန် ဒါရိုက်တာ
ဒေါ်ခင်သက်ထား
ဒေါ်ခင်သက်ထား Senior Consultant
ဦးအေးသော်
ဦးအေးသော် သီးခြားလွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာ

Happy Call

We’ll be more than happy to answer any concer you may have.

Happy Call

We’ll be more than happy to answer any concer you may have.