အာမခံထား၍ ထုတ်ချေးရာတွင် လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများ

သီးနှံများအပေါင်ထား၍ ငွေချေးရန်လျှောက်ထားသည့်လျှောက်လွှာနှင့် လျှောက်လွှာတွင် သီးနှံအမျိုးအစား၊ ခုနှစ်ထွက် အရေအတွက် (တင်း/
မက်ထရစ်တန်၊ ဝယ်ရင်းဈေးနှုန်း၊ စုစုပေါင်းတန်ဖိုး၊ ဝယ်ယူသည့် ခုနှစ်၊ လ၊ ရက်)

မည်သည့် သိုလှောင်ရုံတွင် သိုလှောင်ထားပြီး သိုလှောင်ရုံအမျိုးအစား (အမိုး၊ အကာ၊ အခင်း)

သီးနှံသိုလှောင်ထားသော သိုလှောင်ရုံ၏ပိုင်ဆိုင်မှု (မိမိပိုင် (သို့) ငှားရမ်း)၊ သိုလှောင်ရုံ တွင် စတင်သိုလှောင်သည့်နေ့၊ သိုလှောင်ပြီးနေ့၊ သိုလှောင်ကာလ)

လုပ်ငန်းရှင်၏အသက်၊ ဆက်ခံမည့်သူရှိ/မရှိ၊ လုပ်ငန်းလုပ်သက်၊ လုပ်ငန်းတွင်ထည့်ဝင်ထားငွေ၊ တစ်နှစ်အမြတ်၊ လုပ်ငန်းကြောင်းအသေးစိတ်။

စည်းကမ်းချက်များ

ကုန်စည်အာမခံ ချေးငွေလျှောက်ထားမှုမှာ မည်သည်လုပ်ငန်းအတွက် အသုံးပြုရန်နှင့် မည်သို့အသုံးပြုမည်ကို တင်ပြပေးရပါမည်။

အတိုးနှုန်းများ

  • 12 %

    အတိုးနှုန်း-၁၀၀ိ/-ကို (၁)နှစ်လျှင်

  • အတိုးနှုန်းကို လစဉ်၊ အရင်း (၆)လပြည့်သည့်နေ့ တွင် ပေးသွင်းရမည်။

  • 14 %

    အတိုးပေးသွင်းမှုနောက်ကျပါက

  • 2 %

    အရင်းနောက်ကျပါက

Note: ကုန်စည်အာမခံ ချေးငွေ၏ သက်တမ်းကာလမှာ (၆)လဖြစ်ပြီး အတိုးပေးသွင်းမှုနှင့် သက်တမ်းတိုးရန် အကြောင်းပြချက်ခိုင်လုံစွာ တင်ပြလာပါက ထပ်မံ၍ (၃)လအထိ တိုးမြှင့်ပေးခြင်းကို ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့အစည်းသို့ တင်ပြအတည်ပြုချက်ဖြင့် တိုးမြှင့်ပေးနိုင်ပါသည်။

HAPPY CALLING

We’ll be more than happy to answer any concern you may have.

HAPPY CALLING

We’ll be more than happy to answer any concern you may have.

အမေးများသောမေးခွန်းများ

MCB offers Pledge Loan by keeping exporters’ agricultural products as pledge to help develop the trading and manufacturing businesses.

SME Business Center
NO.(G1-G5) (S1-S7) Jo Phyu Road, Aung San Station, Pha Sa Pa La Quarter, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon.
Ph 01 245934,01 255753
Email smedept@mcb.com.mm